image1 image2 image3

Stowarzyszenie Oświatowe "Nasza Szkoła"

 

 

Stowarzyszenie Oświatowe
"NASZA SZKOŁA"

przy Zespole Szkół nr 2 w Bieczu
38-340 Biecz, ul. Bochniewicza 2
NIP 738-199-23-08
KRS 0000217642

 

Od 18 stycznia 2005 r. przy Zespole Szkół nr 2 w Bieczu działa Stowarzyszenie Oświatowe "Nasza Szkoła", którego celem jest wyzwalanie i wspieranie inicjatyw zmierzających do wzbogacenia oferty edukacyjnej oraz bazy szkoły.

Ze środków zgromadzonych przez stowarzyszenie zakupiono między innymi:

  • krzesła dla uczniów do dwóch sal
  • stoliki uczniowskie
  • tablicę do sali lekcyjnej
  • aparat fotograficzny
  • szafę metalową na odczynniki chemiczne
  • siatkę zabezpieczającą okna szkoły
  • stroje sportowe dla uczniów (2 komplety)
  • materiały budowlane i środki czystości
  • nagrody dla uczniów
  • ufundowano kolonię letnią dla najlepszego ucznia gimnazjum

Stowarzyszenie nasze dąży do nawiązywania kontaktów z podobnymi stowarzyszeniami lub szkołami działającymi na terenie kraju i poza nim, w celu poszerzenia wiedzy i umiejętności uczniówZespołu Szkół nr 2 w Bieczu i szkół gminnych oraz propagowanie kultury narodowej, idei nauczania opartego o nowoczesne metody interaktywne i stwarzania warunków do takiego nauczania poprzez zdobywanie środków i wyposażenia.

 

Prezydium:

Wojciech Pyznar - prezes Stowarzyszenia
Krzysztof Kmiotek - wiceprezes
Maria Wójcikiewicz - sekretarz
Joanna Jarecka-Ślusarz - skarbnik
Marek Leszczyński - członek zarządu


Komisja Rewizyjna:

Maria Ludwin

Jadwiga Nowak

Krzysztof Stężowski

 

Organizacja Pożytku Publicznego
Prosimy o przekazywanie 1% podatku na nasze konto
Bank Spółdzielczy w Bieczu
Nr 37 8627 0001 2002 3002 7835 0001

Statut Stowarzyszenia >>> 

Sprawozdania finansowe >>>