image1 image2 image3

Dokumenty szkolne

 Dokumenty szkolne:

  • Program wycieczek szkolnych
  • Regulamin Samorządu Uczniowskiego
  • Statut Szkoły (wraz z WSO)
  • Szczegółowe kryteria oceniania:

SZKOŁA PODSTAWOWA

GIMNAZJUM