image1 image2 image3

Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Oświatowego "Nasza szkoła" za rok 2017

Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Oświatowego "Nasza szkoła" przy Zespole Szkół nr 2 w Bieczu za okres 01.01.2017r.-31.12.2017 r.

 

  1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego >>>
  2. Sprawozdanie finansowe  informacje >>>
  3. Rachunek zysków i strat >>>
  4. Bilans >>>
  5. Dodatkowe informacje >>>