image1 image2 image3

Wycieczka klasy VII

W czasach masowej komunikacji i mobilności, powszechnego przemieszczania się ludzi, podróżowania w celach turystycznych czy zawodowych, a co za tym idzie globalizacji i unifikacji kultury pojawia się coraz większa potrzeba poznawania różnych kultur. W zmieniającym się świecie przebywanie wśród ludzi z innych środowisk rodzi także potrzebę zgłębienia własnej kultury, odnalezienia swoich korzeni, aby lepiej poznać i zrozumieć siebie. Uświadomienie sobie własnej tożsamości pomaga młodemu człowiekowi dając poczucie bezpieczeństwa i stabilności. Ważne są więc wszystkie działania mające na celu edukację regionalną. Aby zrozumieć siebie - kim jestem - i przyjąć dziedzictwo kulturowe, w tym szczególnie dziedzictwo polskiej kultury należy poznać jej cechy i wartości. Dlatego za priorytet uznaliśmy przekazywanie naszym uczniom, że tradycja nie jest w opozycji do nowoczesności. 

Uczniowie klasy VII mieli okazję uczestniczyć w spotkaniu z góralem, na którym dowiedzieli się, że mądrością minionych pokoleń było umiejętne czerpanie z dorobku przodków. Pan Paweł Karpiel opowiadał jak wygląda i z czego składa się tradycyjny strój góralski. Zagrał też dla nich m.in. na piszczałce pasterskiej, fujarce, rogu pasterskim, dudach, flecie sopranowym i altowych i innych góralskich instrumentach. Góralską gwarą opowiedział historię prezentowanych instrumentów oraz ich przeznaczenie, opisal tradycje góralskie, kuchnię i zaakcentował silną więź z górami. Uświadomił nam sobie, że kultura ludowa niesie w sobie uniwersalne ogólnoludzkie wartości. Utożsamianie się ze swoją Ojczyzną przejawia się poprzez walory środowiska naturalnego, historię, kulturę. Szeroko pojęta kultura jest wyrazem wielowiekowego dziedzictwa.