image1 image2 image3

Ogólnopolska Akcja „Jak nie czytam, jak czytam” w ZS nr 2 w Bieczu

Dnia  10 czerwca uczniowie i nauczyciele naszej Szkoły uczestniczyli w Ogólnopolskiej Akcji „Jak nie czytam, jak czytam”. Uczniowie w całej Polsce zebrali się w swoich szkołach jednego dnia o tej samej godzinie, by ustanowić rekord czytania. Ideą tego przedsięwzięcia była promocja czytania i książek wśród uczniów, inicjowanie mody na czytanie oraz wspieranie dzieci i młodzieży aktywnych czytelniczo. 

Wyjątkowo miłym wydarzeniem w ramach Akcji było publiczne czytanie ulubionych książek uczniów ZS nr 2 w Bieczu. Chętnych do zaprezentowania fragmentów swoich książek było wielu, co jest dowodem tego, że słowo czytane jest dla nich ważne.

Ogólnopolska Akcja „Jak nie czytam, jak czytam” stała się dla nas również okazją do rozstrzygnięcia, cieszących się dużym zainteresowanie,  szkolnych konkursów:

•„Okładka do mojej ulubionej książki” dla klas I-III  SP:

I miejsce: Vanessa Staroń

II miejsce: Kamila Hycnar

III miejsce: Zuzanna Sendra

 

•„By czytać się chciało – zrób zakładkę wspaniałą” dla klas IV-VI SP:

•I miejsce: Tomasz Kamiński

•II miejsce: Arkadiusz Wachowicz

•III miejsce: Magdalena Michalec

 

•„Książka otwiera nam świat. Moje strofy o książce” dla klas I-III G:

•I miejsce: Łukasz Ryndak

•II miejsce: Kamila Jodłoś

•III miejsce: Paulina Jodłoś

Zwycięzcy, za zajęcie I-III miejsca, zostali nagrodzeni dyplomami i nagrodami książkowymi. Wszyscy uczestnicy konkursów otrzymali pamiątkowe dyplomy za udział.

W realizację Akcji „Jak nie czytam, jak czytam” szczególnie zaangażowali się uczniowie I klasy Gimnazjum, którzy przygotowali przedstawienie „Sąd na książką”, by oddać swój głos w sprawie bytności wśród nas „oskarżonej” – książki. Za sprawą naszych młodych aktorów, którzy z dużym zaangażowaniem wczuli się w role; Sędziego, Prokuratora, Obrońcy, Oskarżonego, Świadków i innych, widzowie przez chwilę mieli okazję przenieść się do prawdziwego sądu i poczuć panującą tam atmosferę. Ostatecznie książka obroniła się. Sędzia, po wysłuchaniu świadków, mów Oskarżyciela i Obrońcy, skazał ją na konieczność pozostania z ludźmi, podkreślając jej niezaprzeczalne wartości naukowe i rozrywkowe. 

Mamy nadzieję, że płynące z przedstawienia przesłanie zostało odebrane właściwie i nasza idea zaszczepienia w młodych ludziach chęci obcowania z książką zaowocuje w przyszłości większą aktywnością czytelniczą.

„Dwójkowe wielkie czytanie” zakończyło się na boisku szkolnym lekturą ulubionych książek uczniów i nauczycieli połączoną z wykonaniem pamiątkowych zdjęć klasowych i zdjęcia zbiorowego, pokazującego naszą frekwencję.

Zdjęcia i sprawozdanie z przebiegu Akcji w naszej Szkole zostaną przesłane do organizatora - redakcji miesięcznika “Biblioteka w Szkole” i tym samym weźmiemy udział w losowaniu cennych nagród książkowych.