image1 image2 image3

Uczennica Zespołu Szkół nr 2 w Bieczu Justyna Łukaszyk laureatką Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego organizowanego przez MEN i Kuratora Oświaty przy współpracy Fundacji Armii Krajowej w Londynie.

    Justyna Łukaszyk, uczennica klasy pierwszej  Zespołu Szkół im. Wacława Potockiego w Bieczu uzyskała tytuł laureatki i zajęła I miejsce w VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Losy Bliskich i losy Dalekich - życie Polaków w latach 1914 - 1989".  Przedstawiona przez nią praca badawcza zatytułowana "Abym mógł żyć i umierać, jak prawy żołnierz polski..." zwróciła uwagę jury konkursowego bogatą dokumentacją, barwną narracją i ciekawym ujęciem tematu. Justyna zakwalifikowała się do finału konkursu, podczas którego uczestnicy ustnie prezentowali swoją pracę, uzasadniali wybór tematu, dokonywali analizy materiałów źródłowych i odpowiadali na pytania komisji. Justyna wyróżniła się spośród innych uczestników pięknym przedstawieniem pracy i wiedzą historyczną, zdobywając pierwsze miejsce.

    Uroczyste podsumowanie konkursu odbyło się 3 czerwca 2016 r. w sali Polskiej Akademii Umiejętności. Uświetnił je swoją obecnością Adam Komorowski, syn generała Tadeusza  Bora - Komorowskiego, który osobiście wręczył zwycięzcom nagrody.

     Praca Justyny dotyczy losów wujka jej dziadka, podporucznika Polskich Sił  Zbrojnych na Zachodzie. Powstała pod kierunkiem nauczyciela historii Jerzego Mikosa. Należy podkreślić ogromne zaangażowanie  uczennicy, która by przygotować się do konkursu, musiała zapoznać się z historią najnowszą i opanować wiadomości spoza programu obowiązującego w gimnazjum. 

    Konkurs ten to niezwykle ważne przedsięwzięcie, ponieważ jego celem jest nie tylko przybliżenie dramatycznych wydarzeń z najnowszej historii Polski, ale także przywrócenie naszej pamięci osób mało znanych lub zapomnianych, które ze względu na swoją biografię i wyznawane wartości mogą odgrywać znaczącą rolę w kształtowaniu postaw młodych ludzi i budowaniu ich tożsamości. 

    Sukces Justyny jeszcze raz potwierdził, że historia to fascynująca młodzież dziedzina nauki, zaś "stu­diowa­nie historii przy­goto­wuje raczej do ro­zumienia te­raźniej­szości, niż do ucieka­nia od niej w za­mie­rzchłą przeszłość."