image1 image2 image3

Dzień Edukacji Narodowej - 2015

  Dnia 13 października w Zespole Szkół nr 2 w Bieczu odbyły się uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej, upamiętniające rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej. Ten dzień jest od wielu lat szczególnym wydarzeniem w życiu szkół Gminy Biecz - to święto uczniów, nauczycieli, pracowników obsługi i wszystkich, którzy szkoły prowadzą i nadzorują ich pracę.

     Uroczystość zaszczycili swoją obecnością liczni zaproszeni goście, wśród których znaleźli się: Burmistrz Biecza, Pan Mirosław Wędrychowicz, Przewodniczący Rady Miejskiej w Bieczu, Pan Grzegorz Nosal, Sekretarz Gminy Biecz, Pan Jan Szkaradek, Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Placówek Oświatowych w Bieczu, Pani Renata Gołębiowska, Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu Gorlickiego, Pani Zofia Kamińska, Dyrektor dawnej Szkoły Podstawowej nr 2 w Bieczu, Pan Jan Wołkowicz i emerytowani nauczyciele Zespołu Szkół nr 2 w Bieczu.

      Uroczystość rozpoczął wspaniały występ Dziecięcego Zespołu Tańca Ludowego "Podgrodzianie”,  prowadzonego przez Panią Małgorzatę Kosacz, który wywołał gromkie brawa wśród zgromadzonych. Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Bieczu, Pan mgr inż. Jerzy Kamiński, po powitaniu wszystkich zgromadzonych i złożeniu życzeń, przekazał głos Burmistrzowi Biecza, Panu Mirosławowi Wędrychowiczowi, który na wstępie pogratulował Dyrektorowi i nauczycielom Zespołu Szkół nr 2 w Bieczu najwyższych, nie tylko w Gminie Biecz, lecz w całym powiecie gorlickim, wyników tegorocznego egzaminu gimnazjalnego, a następnie życzył gronu pedagogicznemu, pracownikom administracji i obsługi Szkoły radości, wytrwałości i zadowolenia z wykonywanej pracy, dziękując im jednocześnie za trud wkładany w kształcenie młodych umysłów i charakterów oraz za troskę o dobry wizerunek Szkoły. Życzenia złożyli także Pan Grzegorz Nosal, Pani Renata Gołębiowska, Pani Zofia Kamińska i Przewodnicząca Rady Rodziców, Pani Bożena Jóźwik-Mucha. Następnie Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Bieczu, Pan Jerzy Kamiński, zaprosił do obejrzenia części artystycznej w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej, przygotowanej przez Panią Małgorzatę Niziołek i Panią Iwonę Wójcik.

      Wzruszającym elementem tego uroczystego dnia w życiu bieckiej „Dwójki” było przygotowane przez uczniów klasy III gimnazjum pożegnanie Pani Marii Potockiej-Bek, wieloletniego nauczyciela Zespołu Szkół nr 2 w Bieczu, która niedawno przeszła na emeryturę. Młodzież wyraziła słowa uznania za serdeczność, cierpliwość, wyrozumiałość i przekazaną wiedzę, zaśpiewała napisaną dla Pani Marii Potockiej-Bek piosenkę i wręczyła w prezencie specjalne wydanie Gazetki Szkolnej „Dwójka”, którą Pani Maria Potocka-Bek założyła i przez wiele lat czuwała nad pracą szkolnego zespołu redakcyjnego. Nie zabrakło szczerych łez wzruszenia, tak ze strony Pani Marii, jak i jej byłych uczniów i współpracowników. 

      W uznaniu zasług i osiągnięć w pracy dydaktyczno-wychowawczej Pan Dyrektor Jerzy Kamiński wręczył wyróżniającym się nauczycielom Nagrody Dyrektora Szkoły oraz życzył im kolejnych sukcesów. 

      Należy dodać, że to nie koniec sukcesów Dyrektora i nauczycieli z Zespołu Szkół nr 2 w Bieczu, ponieważ w dniu 14 października, podczas Gminnych obchodów Dnia Edukacji Narodowej w Libuszy, Pan Dyrektor Jerzy Kamiński oraz nauczyciele, Pani Agnieszka Pyznar i Pani Maria Wójcikiewicz, w uznaniu zasług i osiągnięć w pracy dydaktyczno-wychowawczej, zostali wyróżnieni Nagrodami Burmistrza.

      Dyrektor, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi oraz uczniowie Zespołu Szkół nr 2 w Bieczu składają serdeczne podziękowania gościom za przyjęcie zaproszenia i udział w tym wyjątkowym w życiu polskiej szkoły święcie.