image1 image2 image3

EUROPEJSKI KODEKS WALKI Z RAKIEM

W ramach współpracy z Centrum Onkologii Instytutu im. M Skłodowskiej – Curie w Warszawie uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum oraz wybrani rodzice uczniów wzięli udział projekcie profilaktycznym „Szkoła promująca zalecenia Europejskiego kodeksu walki z rakiem”. Projekt obejmuje edukację dzieci i młodzieży w zakresie prewencji pierwotnej nowotworów poprzez promowanie zdrowego stylu życia. Projekt jest realizowany w ramach Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, zadanie p.n. Prewencja pierwotna nowotworów.

W czasie zajęć profilaktycznych uczniowie analizowali „Europejski Kodeks walki z Rakiem”, który ma na celu nie tylko ostrzeżenie przed szkodliwymi czynnikami, ale przede wszystkim zachęcenie do wyboru zdrowych zachowań. Program był swoistym zaproszeniem do prowadzenia aktywnego stylu życia.

W kodeksie mowa jest m.in. o problemie otyłości, promuje się zdrowe odżywianie, zwraca uwagę na unikanie nadmiernej ekspozycji na słońce, ale także przypomina  o szczepieniach i badaniach profilaktycznych.