image1 image2 image3

Komunikat Rady Rodziców

Szanowni Rodzice, uprzejmie informujemy, że na zebraniu sprawozdawczo - wyborczym w dniu 29 września 2014 roku uchwalono dobrowolna składkę w wysokości 30,00 złotych na najstarsze dziecko, i na drugie w rodzinie 20,00 zł, kolejne dzieci uczące się w szkole zostają zwolnione z wpłaty.

W celu ułatwienia możliwości dokonywania opłat podajemy numer konta Rady Rodziców przy Zespole Szkół nr 2 w Bieczu, które prowadzone jest w Banku Spółdzielczym w Bieczu:

07 8627 0001 2002 3006 1694 0002,

w tytule wpłaty proszę podać imię i nazwisko dziecka i klasę.

Można także dokonywać wpłat u wychowawców klas.

Prosimy o dokonywanie wpłat, gdyż ułatwiają one możliwości współdziałania Rady Rodziców ze szkołą. Środki te wydatkowane są na imprezy szkolne (choinka, Dzień Dziecka), uroczystości szkolne, dofinansowanie wycieczek, nagrody dla uczniów, itp.

Liczymy na owocną współpracę rodziców z wybranym Zarządem Rady w składzie:

Przewodnicząca Małgorzata Honc

Z-ca Przewodniczącej Joanna Jarasiewicz

Skarbnik Beata Łukaszyk

Sekretarz Jadwiga Paszyńska