image1 image2 image3

Udział w projekcie "Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w Powiecie Gorlickim".

Od 2013 r. nasza szkoła uczestniczy w projekcie "Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w Powiecie Gorlickim- Działanie 3.5 POKL".

Tematy:

"Rodzice są partnerami szkoły" - rok szk. 2013/2014

"Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki" - rok szk. 2014/2015