image1 image2 image3

Zestaw podręczników na rok szkolny 2015/2016

 

Zestaw podręczników na rok szkolny 2015/2016 dla klasy:

III sp >>>

V sp >>>

VI sp >>>

II gim >>>

III gim >>>

Zawody sportowe

Zawody sportowe w roku szk. 2014/2015 >>>

Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego

Uczniowie naszej szkoły uzyskali w każdej części egzaminu gimnazjalnego wynik wyższy niż w gminie, powiecie i województwie!

Część humanistyczna:

język polski: 68,5% - szkoła

  62,5% - gmina

  60,3% - powiat

  63,4% - województwo

historia i WOS: 75,7% - szkoła

       69,1% - gmina

     64,9% - powiat

      66,4% - województwo

Część matematyczno-przyrodnicza:

matematyka: 60,0% - szkoła

  52,2% - gmina

  48,53% - powiat

  51,4% - województwo

przedmioty przyrodnicze: 55,0% - szkoła

                   52,0% - gmina

                   50,3% - powiat

                   52,1% - województwo

Język obcy:

język angielski pp: 74,8% - szkoła

           66,9% - gmina

           64,0% - powiat

           67,8% - województwo

język angielski pr57,5% - szkoła

          46,4% - gmina

          43,1% - powiat

          47,4% - województwo

Konkursy języka angielskiego:

Gimnazjum:

Zespół w składzie Anna Piotrowska i Dyląg Dominik - I miejsce w powiatowym konkursie czytelniczym „Reading in English can be fun“ (w klasyfikacji zespołowej, w kategorii gimnazjum) - opiekun mgr Iwona Wójcik

Anna PiotrowskaII miejsce w klasyfikacji indywidualnej, kat. gimnazjum- opiekun mgr Iwona Wójcik

Szkoła Podstawowa:

Wiktoria Mleczko – wyróżnienie w XV Gminnym Konkursie Języka Angielskiego dla Szkół Podstawowych- opiekun mgr Joanna Jarecka-Ślusarz

EUROPEJSKI KODEKS WALKI Z RAKIEM

W ramach współpracy z Centrum Onkologii Instytutu im. M Skłodowskiej – Curie w Warszawie uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum oraz wybrani rodzice uczniów wzięli udział projekcie profilaktycznym „Szkoła promująca zalecenia Europejskiego kodeksu walki z rakiem”. Projekt obejmuje edukację dzieci i młodzieży w zakresie prewencji pierwotnej nowotworów poprzez promowanie zdrowego stylu życia. Projekt jest realizowany w ramach Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, zadanie p.n. Prewencja pierwotna nowotworów.

W czasie zajęć profilaktycznych uczniowie analizowali „Europejski Kodeks walki z Rakiem”, który ma na celu nie tylko ostrzeżenie przed szkodliwymi czynnikami, ale przede wszystkim zachęcenie do wyboru zdrowych zachowań. Program był swoistym zaproszeniem do prowadzenia aktywnego stylu życia.

W kodeksie mowa jest m.in. o problemie otyłości, promuje się zdrowe odżywianie, zwraca uwagę na unikanie nadmiernej ekspozycji na słońce, ale także przypomina  o szczepieniach i badaniach profilaktycznych.