image1 image2 image3

Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017

Zapraszamy na inaugurację roku szkolnego 2016/2017 w czwartek, 1 września 2016 r., do budynku szkoły na godz. 9.00. Msza św. w Kościele pw. Bożego Ciała rozpocznie się o godz. 8.00.

Ogólnopolska Akcja „Jak nie czytam, jak czytam” w ZS nr 2 w Bieczu

Dnia  10 czerwca uczniowie i nauczyciele naszej Szkoły uczestniczyli w Ogólnopolskiej Akcji „Jak nie czytam, jak czytam”. Uczniowie w całej Polsce zebrali się w swoich szkołach jednego dnia o tej samej godzinie, by ustanowić rekord czytania. Ideą tego przedsięwzięcia była promocja czytania i książek wśród uczniów, inicjowanie mody na czytanie oraz wspieranie dzieci i młodzieży aktywnych czytelniczo. 

Wyjątkowo miłym wydarzeniem w ramach Akcji było publiczne czytanie ulubionych książek uczniów ZS nr 2 w Bieczu. Chętnych do zaprezentowania fragmentów swoich książek było wielu, co jest dowodem tego, że słowo czytane jest dla nich ważne.

Ogólnopolska Akcja „Jak nie czytam, jak czytam” stała się dla nas również okazją do rozstrzygnięcia, cieszących się dużym zainteresowanie,  szkolnych konkursów:

•„Okładka do mojej ulubionej książki” dla klas I-III  SP:

I miejsce: Vanessa Staroń

II miejsce: Kamila Hycnar

III miejsce: Zuzanna Sendra

 

•„By czytać się chciało – zrób zakładkę wspaniałą” dla klas IV-VI SP:

•I miejsce: Tomasz Kamiński

•II miejsce: Arkadiusz Wachowicz

•III miejsce: Magdalena Michalec

 

•„Książka otwiera nam świat. Moje strofy o książce” dla klas I-III G:

•I miejsce: Łukasz Ryndak

•II miejsce: Kamila Jodłoś

•III miejsce: Paulina Jodłoś

Zwycięzcy, za zajęcie I-III miejsca, zostali nagrodzeni dyplomami i nagrodami książkowymi. Wszyscy uczestnicy konkursów otrzymali pamiątkowe dyplomy za udział.

W realizację Akcji „Jak nie czytam, jak czytam” szczególnie zaangażowali się uczniowie I klasy Gimnazjum, którzy przygotowali przedstawienie „Sąd na książką”, by oddać swój głos w sprawie bytności wśród nas „oskarżonej” – książki. Za sprawą naszych młodych aktorów, którzy z dużym zaangażowaniem wczuli się w role; Sędziego, Prokuratora, Obrońcy, Oskarżonego, Świadków i innych, widzowie przez chwilę mieli okazję przenieść się do prawdziwego sądu i poczuć panującą tam atmosferę. Ostatecznie książka obroniła się. Sędzia, po wysłuchaniu świadków, mów Oskarżyciela i Obrońcy, skazał ją na konieczność pozostania z ludźmi, podkreślając jej niezaprzeczalne wartości naukowe i rozrywkowe. 

Mamy nadzieję, że płynące z przedstawienia przesłanie zostało odebrane właściwie i nasza idea zaszczepienia w młodych ludziach chęci obcowania z książką zaowocuje w przyszłości większą aktywnością czytelniczą.

„Dwójkowe wielkie czytanie” zakończyło się na boisku szkolnym lekturą ulubionych książek uczniów i nauczycieli połączoną z wykonaniem pamiątkowych zdjęć klasowych i zdjęcia zbiorowego, pokazującego naszą frekwencję.

Zdjęcia i sprawozdanie z przebiegu Akcji w naszej Szkole zostaną przesłane do organizatora - redakcji miesięcznika “Biblioteka w Szkole” i tym samym weźmiemy udział w losowaniu cennych nagród książkowych. 

 

Gminny konkurs matematyczny dla klas II-III sp

31 maja 2016 r. w Szkole Podstawowej w Grudnej Kępskiej odbył się V Gminny Konkurs Matematyczny „W krainie liczb”.

Konkurs skierowany był do uczniów klas II i III szkoły podstawowej.  Naszą szkołę reprezentowali: Kamila Hycnar z klasy III oraz Mikołaj Figura z klasy II. Konkurs polegał na indywidualnym rozwiązywaniu 18 zadań. I miejsce zajął Mikołaj Figura. Wszystkie zadania, nawet te o wyższej skali trudności, rozwiązał w pamięci, nie używając brudnopisu, a przecież jest dopiero uczniem klasy drugiej. Na podkreślenie zasługuje również to, że Kamila Hycnar i Mikołaj Figura zostali, w tym roku, wyróżnieni w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny.

 

Uczennica Zespołu Szkół nr 2 w Bieczu Justyna Łukaszyk laureatką Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego organizowanego przez MEN i Kuratora Oświaty przy współpracy Fundacji Armii Krajowej w Londynie.

    Justyna Łukaszyk, uczennica klasy pierwszej  Zespołu Szkół im. Wacława Potockiego w Bieczu uzyskała tytuł laureatki i zajęła I miejsce w VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Losy Bliskich i losy Dalekich - życie Polaków w latach 1914 - 1989".  Przedstawiona przez nią praca badawcza zatytułowana "Abym mógł żyć i umierać, jak prawy żołnierz polski..." zwróciła uwagę jury konkursowego bogatą dokumentacją, barwną narracją i ciekawym ujęciem tematu. Justyna zakwalifikowała się do finału konkursu, podczas którego uczestnicy ustnie prezentowali swoją pracę, uzasadniali wybór tematu, dokonywali analizy materiałów źródłowych i odpowiadali na pytania komisji. Justyna wyróżniła się spośród innych uczestników pięknym przedstawieniem pracy i wiedzą historyczną, zdobywając pierwsze miejsce.

    Uroczyste podsumowanie konkursu odbyło się 3 czerwca 2016 r. w sali Polskiej Akademii Umiejętności. Uświetnił je swoją obecnością Adam Komorowski, syn generała Tadeusza  Bora - Komorowskiego, który osobiście wręczył zwycięzcom nagrody.

     Praca Justyny dotyczy losów wujka jej dziadka, podporucznika Polskich Sił  Zbrojnych na Zachodzie. Powstała pod kierunkiem nauczyciela historii Jerzego Mikosa. Należy podkreślić ogromne zaangażowanie  uczennicy, która by przygotować się do konkursu, musiała zapoznać się z historią najnowszą i opanować wiadomości spoza programu obowiązującego w gimnazjum. 

    Konkurs ten to niezwykle ważne przedsięwzięcie, ponieważ jego celem jest nie tylko przybliżenie dramatycznych wydarzeń z najnowszej historii Polski, ale także przywrócenie naszej pamięci osób mało znanych lub zapomnianych, które ze względu na swoją biografię i wyznawane wartości mogą odgrywać znaczącą rolę w kształtowaniu postaw młodych ludzi i budowaniu ich tożsamości. 

    Sukces Justyny jeszcze raz potwierdził, że historia to fascynująca młodzież dziedzina nauki, zaś "stu­diowa­nie historii przy­goto­wuje raczej do ro­zumienia te­raźniej­szości, niż do ucieka­nia od niej w za­mie­rzchłą przeszłość." 

Wyróżnienie w II Wiosennym Konkursie Recytatorskim

Kamila Pyznar, uczennica I klasy naszego Gimnazjum, otrzymała wyróżnienie w II Wiosennym Konkursie Recytatorskim zorganizowanym przez Gorlickie Centrum Kultury. Kamila przedstawiła swoją interpretację wiersza Marii Konopnickiej „Czym jesteś”. Naszą Szkołę w konkursie reprezentowały także Zuzanna Trybus (Agnieszka Osiecka „To Pan przynosi mi szczęście”) i Agata Kuczała (Czesław Miłosz „Dzień dobry”).

Sukces Kamili, udział w konkursie Zuzi i Agaty, a także wielu innych gimnazjalistów, jest dowodem na wrażliwość współczesnej młodzieży na piękno poezji i popularność kultury żywego słowa.

Gratulujemy Kamili! Naszym trzem recytatorkom życzymy, by ich udział w kolejnych konkursach był  etapem drogi, którą zawsze zmierza sztuka: ku poznawaniu piękna, dobra i prawdy.