image1 image2 image3

Szkolna zbiórka makulatury "Zmień odpady na nagrody"

W roku szkolnym 2017/2018 nasza szkoła bierze udział w małopolskiej akcji zbiórki makulatury, w której przewidziano nagrody  zarówno dla uczniów jak i dla szkół. I etap akcji zaplanowano na ostatni tydzień października, 

w dniach 23-27 X 2017 r. 

Przyjmujemy związaną i zważoną makulaturę. Uczniowie odpowiedzialni: Przemysław Krygowski i Andrzej Kotowicz z kl IIg .

Wycieczka w Bieszczady 27-28 września 2017 r.

Nasza szkoła jest wielkim propagatorem turystyki zrównoważonej czyli przyjaznej dla środowiska. W dniach 27-28 września uczniowie klas gimnazjalnych wzięli udział w wycieczce w Bieszczady. W pięknych okolicznościach przyrody bezpośrednio nawiązywaliśmy do idei rozwoju zrównoważonego. Pani przewodniczka Jadwiga Nowak na każdym kroku uświadamiała nam założenia turystyki zrównoważonej, która podtrzymuje ekologiczną, społeczną i ekonomiczną integralność terenów Bieszczadów. Często zwracała uwagę jak ważne jest zachowanie dla przyszłych pokoleń w niezmienionym stanie zasobów naturalnych i kulturowych. 

W czasie wycieczki, której trasa wiodła przez Beskid Niski, a celem były Bieszczady, jej uczestnicy mogli zapoznać sięz podstawowymi informacjami dotyczącej historii etnicznej Karpat, a w szczególności odwiedzanych Bieszczadów. Ludność ruska zamieszkująca przed wysiedleniami polską część Karpat miała znaczący wpływ na krajobraz kulturowy, etniczny, religijny, a także gospodarczy Polski południowej. Do dzisiaj przykładowo w kulturze polskiej funkcjonuje cały zasób znaczeniowy pojęć dotyczących gospodarki hodowlanej, szczególnie tej związanej z wypasem owiec i bydła, oraz leśnej, a w której przez wieki górale ruscy się specjalizowali. Także przywracane obecnie są sposoby hodowli wypracowane przez nich, a dające najlepsze jakościowo produkty mleczne. Niezmiernie ważnym elementem są pozostałe po niej elementy kultury materialnej, zwłaszcza te dotyczące sfery sacrum (świętości) – w szczególności drewniana architektura cerkiewna, która poprzez swą wyjątkowość stanowi zjawisko unikalne w skali światowej, część z nich wpisana została na światową listę dziedzictwa UNESCO.  

Wielu z nas było w Bieszczadach pierwszy raz. Podczas tej wyprawy poznaliśmy sztandarowe hasło miłośników Bieszczad: „W Bieszczady jedzie się tylko raz, potem już się tylko wraca”. Dziś wiemy, że jest w tym wiele racji. Te góry przyciągają jak magnes. Koktajl wspaniałych górskich szlaków, dziewiczej, trudnej do odnalezienie w innym zakątku Polski przyrody i niezwykłej historii tych ziem tworzy mieszankę, która fascynuje i sprawia, że tu wrócimy... nie raz!.

 

Sprzątanie Świata Polska 2017

W tym roku Akcja Sprzątanie Świata było mocno związane z edukacją globalną, która stała się naszym priorytetem. Akcja odbyła się pod hasłem „Nie ma śmieci – są surowce”. Zwróciliśmy szczególną  uwagę, na to że przedmioty, które potocznie nazywamy śmieciami, są w rzeczywistości surowcami. Nie mogą one kończyć jako „śmieci” - na składowisku, w lesie czy w rzece, ale poprzez segregację odpadów powinny z powrotem trafić do wykorzystania. W tym roku częścią tej największej akcji ekologicznej w Polsce byli wszyscy uczniowie. Posprzątaliśmy okolice naszej szkoły i fragment brzegu rzeki Ropy.

Zebranie rodziców - 26.09.2017

We wtorek, 26.09.2017 o godz. 16.00, odbędzie się spotkanie z wychowawcami klas:

Czytaj więcej...

Informacja o warunkach zawartego przez Szkołę ubezpieczenia uczniów

Dokumenty związane z ubezpieczeniem:

Ogólne warunki ubezpieczenia >>>

Postępowanie w przypadku zgłoszenia szkody >>>

Zgłoszenie szkody - formularz >>>

Osoby odpowiedzialne >>>