image1 image2 image3

Sprzątanie Świata Polska 2017

W tym roku Akcja Sprzątanie Świata było mocno związane z edukacją globalną, która stała się naszym priorytetem. Akcja odbyła się pod hasłem „Nie ma śmieci – są surowce”. Zwróciliśmy szczególną  uwagę, na to że przedmioty, które potocznie nazywamy śmieciami, są w rzeczywistości surowcami. Nie mogą one kończyć jako „śmieci” - na składowisku, w lesie czy w rzece, ale poprzez segregację odpadów powinny z powrotem trafić do wykorzystania. W tym roku częścią tej największej akcji ekologicznej w Polsce byli wszyscy uczniowie. Posprzątaliśmy okolice naszej szkoły i fragment brzegu rzeki Ropy.

Zebranie rodziców - 26.09.2017

We wtorek, 26.09.2017 o godz. 16.00, odbędzie się spotkanie z wychowawcami klas:

Czytaj więcej...

Informacja o warunkach zawartego przez Szkołę ubezpieczenia uczniów

Dokumenty związane z ubezpieczeniem:

Ogólne warunki ubezpieczenia >>>

Postępowanie w przypadku zgłoszenia szkody >>>

Zgłoszenie szkody - formularz >>>

Osoby odpowiedzialne >>>

II Gminnym Happeningu Ekologicznym "NIE DLA SMOGU"

W piątek 15 września uczniowie klas III naszej szkoły wraz ze swoimi rówieśnikami z całej gminy wzięli udział w II Gminnym Happeningu Ekologicznym  "NIE DLA SMOGU". Impreza odbyła się w ramach projektu "Ziemio oddychaj", dzięki pozyskaniu przez Gminę Biecz dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Po przywitaniu przez organizatorów i wręczeniu wszystkim uczestnikom przypinek z napisem "Przyjaciel przyrody” dzieci przemaszerowały wzdłuż deptaku nad rzeką, niosąc transparenty z hasłami ekologicznymi. Potem rozpoczęła się prawdziwa zabawa. Dzieci rywalizowały ze sobą w konkurencjach związanych z problematyką ekologiczną i sprawnościowych. Musiały się wykazać szybkością i refleksem rozpoznając rodzime gatunki drzew, segregując odpady, układając „puzzle” z ekologicznych plakatów czy uczestnicząc w „Kolei linowej” z butelek PET. Nasi młodzi zawodnicy stanęli na III miejscu podium (zwycięzcami turnieju zostali uczniowie z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Strzeszynie, drugie miejsce zajęła grupa uczniów z  Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Libuszy) i otrzymali nagrody indywidualne oraz dyplom. Na zakończenie obejrzeliśmy spektakl teatralny o tematyce ekologicznej w wykonaniu aktorów  Krakowskiego Biura Promocji Kultury pt. "Baron Smog".

Organizatorom, Miejsko – Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Bieczu oraz wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za wspólną zabawę.

 

 

 

Wycieczka klasy VII

W czasach masowej komunikacji i mobilności, powszechnego przemieszczania się ludzi, podróżowania w celach turystycznych czy zawodowych, a co za tym idzie globalizacji i unifikacji kultury pojawia się coraz większa potrzeba poznawania różnych kultur. W zmieniającym się świecie przebywanie wśród ludzi z innych środowisk rodzi także potrzebę zgłębienia własnej kultury, odnalezienia swoich korzeni, aby lepiej poznać i zrozumieć siebie. Uświadomienie sobie własnej tożsamości pomaga młodemu człowiekowi dając poczucie bezpieczeństwa i stabilności. Ważne są więc wszystkie działania mające na celu edukację regionalną. Aby zrozumieć siebie - kim jestem - i przyjąć dziedzictwo kulturowe, w tym szczególnie dziedzictwo polskiej kultury należy poznać jej cechy i wartości. Dlatego za priorytet uznaliśmy przekazywanie naszym uczniom, że tradycja nie jest w opozycji do nowoczesności. 

Uczniowie klasy VII mieli okazję uczestniczyć w spotkaniu z góralem, na którym dowiedzieli się, że mądrością minionych pokoleń było umiejętne czerpanie z dorobku przodków. Pan Paweł Karpiel opowiadał jak wygląda i z czego składa się tradycyjny strój góralski. Zagrał też dla nich m.in. na piszczałce pasterskiej, fujarce, rogu pasterskim, dudach, flecie sopranowym i altowych i innych góralskich instrumentach. Góralską gwarą opowiedział historię prezentowanych instrumentów oraz ich przeznaczenie, opisal tradycje góralskie, kuchnię i zaakcentował silną więź z górami. Uświadomił nam sobie, że kultura ludowa niesie w sobie uniwersalne ogólnoludzkie wartości. Utożsamianie się ze swoją Ojczyzną przejawia się poprzez walory środowiska naturalnego, historię, kulturę. Szeroko pojęta kultura jest wyrazem wielowiekowego dziedzictwa.